Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterin pitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho 

Cototalo Oy,

Rihkamakatu 2,

06100 Porvoo

asiakaspalvelu(at)cototalo.fi

www.cototalo.fi

 

2. Rekisteri-/tietojärjestelmäasioista vastaava yhteyshenkilö 

Cototalo Oy,

Hannele Gustafsson 

Rihkamakatu 2,

06100 Porvoo

asiakaspalvelu(at)cototalo.fi

 

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi ja verkko-osoite 

Verkkokauppa www.cototalo.fi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Cototalo Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Markkinointi niille asiakkaille, jotka ilmaisevat halukkuutensa vastaanottaa markkinointimateriaalia.

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Asiakasnumero
- Nimi
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

6. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta.

7. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

 A. Tausta-aineistot

Kaikki rekisteristä tulostettu aineisto (tilaukset) säilytetään niin, että vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä ja kirjanpitäjällä on siihen pääsy. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.

 

B. Tietojärjestelmän aineisto

ATK:lle tallennettuihin tietokantoihin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

 8. Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

 

9. Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

 

10. Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 

Tietosuojaseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjä:

Cototalo Oy

Rihkamakatu 2

06100 Porvoo

asiakaspalvelu@cototalo.fi

 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata meiltä tavaroita tai palveluja, jos et anna henkilötietojasi. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • sinä itse
 • yhtiömme ja sen työntekijät
 • yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta
 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle 
 • paketin luovuttajataho
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme 

Säilytämme henkilötietojasi:

 • verkkokaupassa viiden vuoden ajan 
 • sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa kuuden vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus sulkea tilisi
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

tech
Paytrail